dimecres, 14 de novembre de 2018

XVII Setmana Enric Soler i Godes

XVII Setmana Enric Soler i Godes
Com cada any, des de la Fundació, celebrem la Setmana Enric Soler i Godes, en aquest cas la dissetena edició. Aquesta comença amb el la presentació del disc Mestres de la Paraula en un concert al Teatre del Raval, el dia 19 de novembre i clou el 30 de novembre amb l'entrega dels 'XIX Premis Enric Soler i Godes a la Innovació Educativa'.

Us animem a vindre, així com a la resta d'activitats organitzades, que podeu consultar a continuació. Agraïm també difusió de les jornades.
Dilluns 19 de novembre

19.00 h Concert Mestres de la Paraula.

La Fundació Càtedra Enric Soler i Godes, en el centenari del naixement del mestre, l’any 2003, va publicar aquesta creació literària i musical, sota el títol Mestres de la paraula. Avui, 15 anys després, en el marc de la commemoració del 25é aniversari de la seua mort, té la satisfacció de procedir a la reedició del treball anterior, on els seus poemes figuraven al costat dels de Carles Salvador, Bernat Artola i Miquel Peris, musicats pel guitarrista i compositor Manel Brancal i recitats per l’actor Miquel Àngel Prades. En aquest cas, amb la inclusió de tres poemes d’un altre mestre i poeta de les nostres comarques, Manel Garcia Grau, que ens va deixar en aquest interval de temps, massa jove, amb el llegat d’una obra extensa i de qualitat singular.

Músics:
Manel Brancal: guitarres i direcció musical
Miquel Angel Prades: veu 
Sven Valcárcel: violí
Jano Montón:  violoncel

Lloc: Teatre del Raval, Carrer del Comte Pestagua, 38, Castelló

Dimarts 27 de novembre

18.00 h Visita al Refugi antiaeri de la Plaça Tetuán
de Castelló
, espai museístic dins del MUCC, el Museu Urbà de la Ciutat de Castelló.

Lloc: Plaça Tetuán, Castelló

19.00 h Presentació dels projectes d’Innovació Educativa Unitats didàctiques: Castelló Republicà, La Guerra Civil a Castelló i El primer franquisme a Castelló i visionat del vídeo realitzat, a càrrec de Joan Miquel Palomar amb el grup per la Recerca de la Memòria Històrica a Castelló.

Organització: Fundació Càtedra Enric Soler i Godes
Col·laboració: Grup de Recerca de la Memòria Històrica de Castelló
Lloc: Sala de conferències del Menador, Plaça Hort
dels Corders, 4, Castelló

Dijous 29 de novembre

19.00 h Presentació del projecte Recreacas (Reciclatge Creatiu a Castelló). Projecte cultural per a treballar la creativitat, orientat a la sostenibilitat i a la investigació sobre els materials de rebuig. A càrrec d’Empar Martell amb el grup de treball Bufanúvols.

Organització: Fundació Càtedra Enric Soler i Godes
Col·laboració: Grup de Treball Bufanúvols, MRP.
Lloc: Sala de conferències del Menador,
Plaça Hort dels Corders, 4, Castelló

Dijous 29 i divendres
30 de novembre


V Jornades d’Investigació dels Quaderns Freinet. La represa del moviment Freinet 1960-1977


Lloc: Sala de reunions de la Biblioteca de la UJI

+ informació

catedrasolerigodes@gmail.com

Divendres 30 de novembre


XIX Premi Enric Soler i Godes a la Innovacio Educativa
20.00 h Lliurament de premis
:


Individual: Empar Martell

Col·lectiu: IES Jaume I, BorrianaMantenidora: Núria Vizcarro

Actuació: Michel Llorens, Manel Brancal
i Miguel Àngel Prades

21.00 h Sopar

Lloc: Salons de l’Hotel Intur de Castelló

Per reservar tiquet per al sopar (30€) adreceu-vos al telèfon 964729076 o al correu electrònic:
catedrasolerigodes@gmail.com


dijous, 6 de setembre de 2018

RelacionAr’T Jornades Formatives

RelacionAr’T Jornades Formatives

Nous entorns d’aprenentatge per a les arts i la cultura

 

 

Dates: divendres 19 i dissabte 20 d’octubre de 2018.

· Lloc: Menador. Espai cultural. Plaça de l’Hort dels Corders, 4, 12001 Castelló de la Plana.

· Destinataris: Personal docent en general, gestors culturals, professionals de l’àmbit de la divulgació de patrimoni, professionals de l’educació en museus, alumnat de Magisteri, alumnat de BBAA, alumnat de titulacions relacionades amb l’educació i les ciències humanes, tota aquella persona interessada en l’educació en general, en l’educació artística i en l’educació des de l’àmbit no formal.


· Per apuntar-se:

Personal docent: CEFIRE Castelló: http://mestreacasa.gva.es/web/cefirecastello/inscripcio

Personal no docent: https://goo.gl/forms/vp6CFjZCFssOhyFa2

· Contacte: castellon.avalem@gmail.com


Programa de les Jornades

Sessió 1. Divendres 19 d’octubre
17.30 Recepció d’assistents.
18.00 Presentació de les jornades.
18.30 Ponència. Dra. GLÒRIA JOVÉ (ULl).El projecte «El museu és una escola…»
19.15 Ponència. Dra. PALOMA PALAU (UJI).La creació artística a la formació del professorat
20.00 Debat i conclusions.


Sessió 2. Dissabte 20 d’octubre  
9.30 Ponència. Dr. RICARD HUERTA (UV). Xarxes col·laboratives per a la inclusió social.
10.15 Presentació llibre.«Nous entorns d’aprenentatge per a les arts i la cultura»
10.45 Ponència. Dr. MARC RIBERA (Museu del Taulell «Manolo Safont» / AVALEM)
Un museu, un(s) model(s), un compromís. Propostes per connectar entorns educatius.
11.30 Descans.
12.00 Ponència. ESTER VENTURA (UV/UJI) Entorns educatius innovadors. Ús de la stop-motion en la formació de docents d’educació artística.
12.45 Ponència. Dra. MARIA JOSÉ GÓMEZ (CREARI /Espaicinema) L’art com a transformador d’espais, dels instituts als museus amb Second Round.
13.30 Debat i conclusions.

XIX CONCURS D’AJUDES “Càtedra Enric Soler i Godes”

Amb el propósit d’estimular la participació en projectes que ajuden a la construcció i promoció d’una escola valenciana amb esperit renovador, la FUNDACIÓ “CÀTEDRA ENRIC SOLER I GODES” convoca el XIXé concurs d’ajudes per a projectes d’investigació i innovació educativa. Aquesta convocatòria està orientada a promoure en el món de l’ensenyament uns àmbits de treball i reflexió que servesquen per a la necessària renovació pedagògica, alhora que vol ser una ajuda a totes aquelles persones que s’esforcen en la recerca d’una escola cada vegada més lliure, i per tant més crítica; més participativa, i per tant més democràtica; més integradora, i per tant més solidària; i més arrelada al medi, i per tant més valenciana; per a la qual cosa s’estipulen les següents:

BASES


PRIMERA. La Fundació “Càtedra Enric Soler i Godes” convoca el “XIXè concurs d’ajudes per a projectes d’investigació i innovació educativa”, que consisteix en la concessió d’un màxim de 10 ajudes econòmiques, dotades amb una quantia no superior a 900 € cadascuna, destinades exclusivament al finançament de les despeses originades en la realització dels projectes seleccionats.

SEGONA. Aquests projectes es duran a terme al llarg del curs escolar 2018- 2019. Si les característiques del treball a realitzar exigeixen una major duració, s’indicaran les etapes i els resultats a assolir en cada curs acadèmic.

TERCERA. Podrà participar en aquesta convocatòria qualsevol persona o entitat de les comarques de Castelló; de manera preferent, els membres de la comunitat educativa (professorat, pares i mares, i alumnat coordinat per algun professor o professora) de centres docents públics corresponents als nivells d’ensenyament no universitari.

Tot organisme que no siga centre docent públic ha de presentar el certificat d’estar al corrent amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social.

QUARTA. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 d’octubre de 2018.

CINQUENA. Les sol·licituds s’hauran de presentar, personalment o per correu, a:
Fundació “Càtedra Enric Soler i Godes” Universitat Jaume I ESTCE,
despatx TI2020DL 12071 Castelló de la Plana @:catedrasolerigodes@gmail.com
Tel: 964 72907 www.catedrasolerigodes.org

SISENA. Els projectes per als quals se sol·licita l’ajuda corresponent hauran d’estar emmarcats en alguna de les modalitats següents:

- Investigació educativa
- Innovació en qualsevol aspecte vinculat a la renovació pedagògica
- Elaboració de materials didàctics
La característica comuna dels projectes sel·leccionats serà l’aportació d’elements que ajuden a la construcció i promoció d’una escola valenciana amb esperit renovador.

SETENA. Juntament amb la sol·licitud per participar en aquesta convoca- tòria, que inclourà les dades individuals i/o del centre escolar de les persones sol·licitants, caldrà adjuntar una breu descripció del treball a realitzar, que contindrà, si més no: la contextualització del treball, la descripció dels objectius  finals i/o parcials del projecte, el pla de treball, els recursos disponibles, les necessitats pressupostàries i la proposta d’avaluació del projecte. A més de presentar els originals impresos en paper, els participants els acompanyaran del seu suport informàtic (USB, CD, correu electrònic)

VUITENA. Les persones coordinadores de cada projecte es comprometen a lliurar la memòria al final de la tasca realitzada, abans del 19 de setembre de l’any 2019, així com els resultats assolits, que variaran en funció de la naturalesa del treball: resultats de la investigació o de la innovació, materials elaborats, etc.

NOVENA. La Comissió de Selecció, integrada pels membres del Consell Acadèmic de la Fundació, comunicarà personalment als interessats els projectes acceptats, abans del 23 de novembre de 2018.

DESENA. Als projectes seleccionats se’ls assignarà una tercera part de la dotació econòmica atorgada en el moment de la comunicació de la selecció. La resta de la ajuda atorgada es farà efectiva en un moment posterior al lliurament de la memòria, ressenyada a la base vuitena. En cas de no realitzar el projecte o no presentar la memòria, el beneficiari tornarà l’ajuda rebuda. Al rebre l’ajuda, tant el primer com el segon pagament, els premiats es comprometen a entregar un certificat que ho justifique.

ONZENA. Les despeses generades en la realització del projecte hauran de ser justificades documentalment en el moment de lliurament de la memòria. A més a més, si el projecte està realitzat des de l’àmbit d’un centre docent o de qualsevol entitat, aquesta documentació haurà de reflectir, necessàriament, el vist-i-plau de l’equip directiu o de la junta directiva corresponent.

DOTZENA. El Consell Acadèmic de la Fundació podrà proposar, en un moment posterior, l’edició, la divulgació a través de la pàgina web de la Fundació o la difusió dels resultats dels treballs, si la qualitat i l’interés del contingut així ho aconsella. En aquest sentit, es reserva els drets de la primera edició dels materials seleccionats; atenent, en qualsevol cas, a la normativa vigent sobre aquest aspecte.

TRETZENA. Com a criteris de selecció es tindrà en compte:
- Adequació entre els objectius proposats i les finalitats d’aquesta convocatòria, exposades en la introducció.
- Interès de la proposta.
- Novetat dels àmbits triats.
- Justificació de la necessitat d’ajuda econòmica segons el que apareix a la base primera.
- Possibilitat d’incidència en els projectes educatius dels centres docents respectius.
- Nombre de participants.

CATORZENA. L’enviament de les sol·licituds comporta l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol qüestió no prevista en elles serà resolta per la Comissió de Selecció.

dimarts, 21 de novembre de 2017

Presentació de la unitat didàctica: La guerra civil a Castelló

Avui, 21 de novembre, inaugurem la XVI Setmana Enric Soler i Godes amb la presentació de la Unitat didàctica ‘La Guerra Civil a Castelló’, realitzada per Joan Miquel Palomar, membre del grup de Recerca per la Memòria Històrica. Aquest projecte pertany al concurs d’ajudes d’Innovació Educativa de la Fundació Càtedra Enric Soler i Godes.

Podeu descarregar la unitat didàctica al següent enllaç: http://memoriacastello.cat/docs/17091100.pdf

divendres, 3 de novembre de 2017

XVI Setmana Enric Soler i Godes

Dissabte 4 de novembre

10.30h-13.30h Jornada: “Cinquanta anys construint un model d’escola en valencià”. Presentació, comunicacions i col·loqui sobre “Passat, present i futur de l’escola en valencià”.
Hi intervindran: Ferran Zurriaga i Carme Miquel del CMJ-Freinet; Vicent Moreno, President d’Escola Valenciana; i Jaume Fullana, Director General de Política Educativa de la Generalitat Valenciana.

Lloc: Aula Magna del Centre Cultural La Nau.
Carrer de la Universitat 2. València
En finalitzar: Muixeranga al claustre per la Jove Muixeranga de València.

Dimarts 21 de novembre

18.00 h Presentació del projecte d’Innovació Educativa Unitat didàctica: 'La Guerra Civil a Castelló’ i visionat del video realitzat, a càrrec de Joan Miquel Palomar amb el grup per la Recerca de la Memòria Històrica a Castelló.

Organització: Fundació Càtedra Enric Soler i Godes
Col·laboració: Grup de recerca de la memòria històrica

19.00 h Taula redona. Història i literatura de Max Aub.
TEATRE. Esther Lázaro, De algún tiempo a esta
parte (cicle Reclam de la Universitat Jaume I).

Lloc: Teatre del Raval

Organització: Universitat Jaume I. Facultat de Ciències Humanes i Socials.
Col·laboració: Ajuntament de Castelló. Grup per la recerca de la Memòria Històrica de Castelló.
Coordinació: Lluís Meseguer (UJI. Departament de Filologia i Cultures Europees).

Dimecres 22 de novembre

17.30-21.00 h Conferència: Història de l’Institut Francesc Ribalta. Francesc Mezquita.
Conferència:  Les Brigades Internacionals. Sanitat i cultura: l’Hospital de Benicàssim. Guillermo Casañ.
Taula redona. Castelló de la Plana: història, memòria.

Lloc: I.E.S. Francesc Ribalta. Saló d’Actes

Organització: UJI
Col·laboració: Ajuntament de Castelló. Grup per la recerca de la Memòria Històrica de Castelló.
Coordinació: Lluís Meseguer

Dijous 23 de novembre

10.00 -14.00 h Conferència: Gerda
Taro i la fotografia dels anys trenta. Lorna Arroyo i Hugo Doménech (UJI)
Conferència: El II Congrés Internacional en Defensa de la Cultura. De 1937 a 2017. Manuel Aznar (UAB-GEXEL)
Conferència. Vanguardia y compromiso. Poesía de la Guerra Civil. Jorge Urrutia (Universidad Carlos III).

Lloc: UJI. Facultat de Ciències Humanes i Socials.

Organització: UJI
Col·laboració: Ajuntament de Castelló. Grup per la recerca de la Memòria Històrica de Castelló.
Coordinació: Lluís Meseguer

Divendres 24 de novembre

XVIII Premi Enric Soler i Godes a la Innovació Educativa

20.00 h Lliurament de premis
Individual: Vicent Varella
Col·lectiu: Moviment ‘Com sona l’ESO’
Menció honorífica pòstuma: Ferran Morell

Mantenidora: Elena Llopis
Actuació: The Smokings

20.30 h Sopar

Lloc: Salons de l’Hotel Intur de Castelló
Per reservar tiquet per al sopar (30€) adreceu-vos al telèfon 964729076, trucada o whatsapp al teléfon 658362615 (Maria)  o al correu electrònic: catedrasolerigodes@gmail.com

Dissabte 25 de novembre

Itineraris per Castelló
· Castelló Medieval, per Miquel Gómez
10.30h, plaça d’Hernan Cortés
· Castelló Modernista, per Toni Royo
10.30h, La Farola
· 100 anys del Ribalta, per Francisco Mezquita
10.30h, Institut Ribalta
· Les dones en la història de Castelló, per Manuel Carceller
10.30h, plaça de Na Violant d’Hongria

Organització: Castelló Educa
Inscripció: Enllaç al web
www.catedrasolerigodes.cat

dimecres, 25 d’octubre de 2017

Inscripció Itineraris Castelló Educa

Per al 25 de novembre, i coincidint amb la XVI Setmana Enric Soler i Godes,  des del projecte Castelló Educa s'han programat diversos itineraris per la conèixer més a fons la història de la ciutat de Castelló de la Plana. Els itineraris són:


- Castelló Medieval, per Miquel Gómez 
10.30h, plaça d'Hernan Cortés
- Castelló Modernista, per Toni Royo 
10.30h, La Farola
- 100 anys del Ribalta, per Francisco Mezquita
10.30h, Institut Ribalta
- Les dones en la història de Castelló, per Manuel Carceller 
10.30h, plaça de Na Violant d'Hongria

Curs de formació: Ensenyar a argumentar i a debatre

Des de la Fundació Càtedra Enric Soler i Godes, responent a les peticions
d’alguns professors que participen en la Lliga de Debat de Secundària, hem
organitzat un curs de formació intensiu sobre argumentació, dissenyat en
quatre sessions.


El curs s’adreça, molt especialment, al professorat que participa en aquesta
Lliga de Debat, però també a tot aquell professorat de secundària que vol
treballar l’argumentació a l’aula, especialment dels departaments de Valencià i
de Filosofia.


Us adjuntem l’horari del curs, lloc de realització, procediment d’inscripció,
continguts del curs i un petit currículum de la professora Montserrat Vilà.


Ensenyar a argumentar i a debatre a l’aula
Montserrat Vilà i Santasusana


Universitat Autònoma de Barcelona


Objectius


· Analitzar les pràctiques dels docents a l’aula
· Sistematitzar els continguts d’aprenentatge vinculats amb l’argumentació
i el debat a l’aula.
· Ensenyar a argumentar: Pràctiques reflexives i anàlisi de les estratègies
didàctiques que ajuden a planificar el discurs argumentatiu i a
sistematitzar-ne els elements per ensenyar expressar-se amb solidesa,
ordre, claredat i concisió i amb una actitud convincent.
· Organitzar l’aula: La gestió de la interacció oral, la implicació de
l’alumnat i la cooperació.


Continguts


1. Els gèneres discursius orals vinculats a l’argumentació: el debat, la
defensa monologada d’un punt de vista, la taula rodona, el cara a cara....
2. Anàlisi de les situacions argumentatives pròpies de la vida social,
acadèmica i professional.
3. Anàlisi de les dificultats en la pràctica argumentativa.
4. El context argumentatiu: elements d’influència.
5. L’esquelet o estructura argumentativa:

     5.1. Selecció i disposició dels arguments, segons la retòrica.
     5.2. Justificació dels arguments com a element clau de l'argumentació.
     5.3. La introducció de les objeccions o contra argumentació.

6. Les estratègies argumentatives en l’oralitat.
7. Els tipus d'arguments i les fal·làcies argumentatives, segons la retòrica
8. Modalització dels enunciats: estratègies de cortesia lingüística per atenuar la
imposició i minimitzar la tensió emocional.
9. Bibliografia.


Metodologia

 
El curs és eminentment pràctic i interactiu. Es treballaran els diferents continguts del
curs a partir d'unes explicacions teòriques intercalades amb l'anàlisi de models i amb
pràctiques discursives que il·lustrin les possibilitats didàctiques del treball sobre
l'argumentació i el debat a l'aula.

CURRÍCULUM DE MONTSERRAT VILÀ

Montserrat Vilà i Santasusana és llicenciada en filosofia i lletres, especialitat
psicologia, i en filologia catalana i doctora del Departament de Didàctica de
la Llengua de la Universitat Autònoma de Barcelona.