QUÈ VOLEM?


- Afavorir les investigacions i estudis de les noves generacions d'educadors i també la innovació en la pràctica educativa en valencià, seguint l’esperit de les Normes del 32, signades a Castelló de la Plana.

- Donar suport a tota mena d'institucions, associacions, col·lectius i professionals que, segons aquest esperit de promoció i difusió de la cultura i la llengua pròpia, estiguen vinculats a la innovació educativa.

- Publicar un catàleg que reculla el fons editorial per mitjà de l’edició de llibres i revistes amb la col·laboració de professionals de l’educació i que tindrà, no sols un caràcter retroactiu i històric, sinó també de projecció de futur.

- Publicar estudis i experiències educatives d'acord amb els objectius de la Fundació.

- Organitzar conferències, debats, jornades i qualsevol tipus d'activitats relacionades amb el món de l’ensenyament, adreçades especialment a la docència, la creació de seminaris permanents i l'obertura de línies d'investigació en l’àmbit de la renovació pedagògica.

- Atorgar un premi anual adreçat a tots els professionals de tots els nivells educatius que realitzen la seua pràctica docent en valencià i que s’anomena Premi Enric Soler i Godes a la Innovació Educativa