QUÈ FEM?

Concurs d'Ajudes "Fundació Càtedra Enric Soler i Godes per a Projectes d'Investigació Innovació Educativa":

Aquest concurs es convoca tots els anys per part de la Fundació Càtedra Enric Soler i Godes amb el propòsit d’estimular la participació en projectes que ajuden a la construcció i promoció d’una escola valenciana amb esperit renovador.

Premi Enric Soler i Godes a la Innovació Educativa:
El premi està adreçat als professionals de tots els nivells educatius no universitaris, que realitzen la seua pràctica docent en valencià, i vol distingir cada any un/a mestre/a i un col·legi públic o col·lectiu de les comarques de Castelló, que duguen o hagen dut una vida dedicada a l’escola, semblant a la del mestre Enric Soler i Godes.

Exposició permanent:
Exposició instal·lada a la seu de la Fundació, consistent en exemplars originals de la revista Sembra i altres revistes de l’època en què el mestre Soler i Godes va desenvolupar la seva tasca docent. Així mateix es poden veure diferents màquines de reproducció gràfica que han estat utilitzades al llarg del temps per a la incorporació de la impremta com a recurs didàctic en l'escola.

Exposició Itinerant:
Es tracta d'una exposició que, com a recurs didàctic, es posa a disposició d'aquelles escoles i persones vinculades a l'educació, i que tracta de reflectir tant la història del Moviment d'Escola Cooperativa, com la tasca que, seguint les tècniques Freinet, va desenvolupar el mestre Soler i Godes amb la incorporació de la impremta a l'escola.
Aquesta exposició pot estar acompanyada d'un xicotet taller d'impressió.

A més a més, la Fundació desenvolupa altres activitats, com ara grups de treball i seminaris, publicacions, col·laboració amb altres entitats, jornades, formació...