dimecres, 18 de novembre del 2015

III JORNADES D'INVESTIGADORS ENTORN DELS QUADERNS FREINET (1931-39)


Al llarg de la Setmana Soler i Godes es realitzen diverses activitats. Els dies 26 i 27 es realitzaràn les III Jornades d'investigadors entorn dels quaderns Freinet (1931-39):

Dates: 26 i 27 de novembre de 2015
Lloc: Biblioteca de la Universitat JAUME de Castelló de la Plana
Organitza: Grup d'Investigadors dels Quaderns Freinet. MCEP. PV. Fundació Càtedra Soler i Godes. Universitat Jaume I de Castelló.
Dijous 26 de novembre
09:30h.–10:00h. Recepció i inauguració de les Jornades.
10:00h.-11:30h. Ponència i presentació del llibre: “Mestres de la impremta. El Moviment Freinet al PV (1931-1939)”,  a càrrec d'Alfred Ramos, mestre i escriptor, (MCEP-PV).
11:30h.-12h. Descans
12:00h.-13'30h. Taula rodona: “Freinet al País Valencià durant la II República”.
Intervenen:
Moderador: Ferran Zurriaga (MCEP.PV)
-       Carmen Agulló (Universitat de València)
-       Alfred Ramos (MCEP.PV)
-       Paqui Vidal (MCEP.PV)
16:00h.-17:00h. Ponència: “El mestre pioner José de Tapia" a càrrec de Fernando Jiménez Mier i Terán, investigador i professor de la Universitat Autònoma Nacional de Mèxic .
17:00h.-17:30h. Descans 
17:30h.-19h. Taula rodona: “Els pioners freinetistes a l'Estat Espanyol durant  la II República”.
Intervenen: Moderadora: Carmen Agulló (Universitat de València)
-       Fernando Jiménez Mier i Terán (Universitat Autònoma Nacional de Mèxic)
-       Antonio García Madrid (Universitat Pontifícia de Salamanca)
-       Miquel Jaume Campaner (Autor del llibre "Freinet a Mallorca")
-       Andrea Catarino (Investigadora del freinetisme en el nord de l'Estat Espanyol.
Divendres 27 de novembre
10:00h.-11:00h. Ponència: “El mestre Josep Alcobé: un pont entre dues generacions" a càrrec de Sebastià Gertrúdix, investigador i professor de Lleida
11:00h.- 11'30h. Descans
11'30h-13h. Taller d'investigadors freinetistes
“Els quaderns freinetistes a l'Estat Espanyol durant  la II República. Situació de les investigacions actuals”.
13:00–14:00 h. Conclusions i acte de clausura de les Jornades
20 h. Lliurament del premi Enric Soler i Godes
21:30 Sopar de la Setmana Soler i Godes

XIV Setmana Soler i Godes


Aquest mes de novembre és la XIV Setmana Soler i Godes. Des del dia 24 de novembre al 3 de desembre  gaudirem d'activitats relacionades amb el món de l'educació. 

Com cada any des de fa 16 anys, la Fundació Càtedra Enric Soler i Godes ha decidit recompensar la dedicació i il·lusió en la construcció d’una escola valenciana renovadora i de qualitat a través dels XV Premis Enric Soler i Godes a:


  • Premi individual: Dolors Mas Alegre
  • Premi col·lectiu: Centres CAES de Castelló de la Plana: CEIP Illes Columbretes, CEIP Guitarrista Tàrrega, CEIP Mestre Carlos Selma, CEIP Sant Agustí
  • Menció especial: Joaquím Dolz Mestre 
dilluns, 14 de setembre del 2015

XVI CONCURS D’AJUDES “Càtedra Enric Soler i Godes”

Com cada any, amb el propósit d’estimular la participació en projectes que ajuden a la construcció i promoció d’una escola valenciana amb esperit renovador, la FUNDACIÓ “CÀTEDRA ENRIC SOLER I GODES” convoca el XVIé concurs d’ajudes per a projectes d’investigació i innovació educativa. Aquesta convocatoria està orientada a promoure en el món de l’ensenyament uns àmbits de treball i reflexió que servesquen per a la necessària renovació pedagògica, alhora que vol ser una ajuda a totes aquelles persones que s’esforcen en la recerca d’una escola cada vegada més lliure, i per tant més crítica; més participativa, i per tant més democràtica; més integradora, i per tant més solidària; i més arrelada al medi, i per tant més valenciana; per a la qual cosa s’estipulen les següents:

 
BASES

PRIMERA. La Fundació “Càtedra Enric Soler i Godes” convoca el “XVIè concurs d’ajudes per a projectes d’investigació i innovació educativa”, que consisteix en la concessió d’un màxim de 10 ajudes econòmiques, dotades amb una quantia no superior a 900 € cadascuna, destinades exclusivament al finançament de les despeses originades en la realització dels projectes seleccionats.
SEGONA. Aquests projectes es duran a terme al llarg del curs escolar 2015-2016. Si les característiques del treball a realitzar exigeixen una major duració, s’indicaran les etapes i els resultats a assolir en cada curs acadèmic.
TERCERA. Podrà participar en aquesta convocatòria qualsevol persona o entitat de les comarques de Castelló; de manera preferent, els membres de la comunitat educativa (professorat, pares i mares, i alumnat coordinat per algun professor o professora) de centres docents públics corresponents als nivells d’ensenyament no universitari.
QUARTA. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 d’octubre de 2015.
CINQUENA. Les sol·licituds s’hauran de presentar, personalment o per correu, a:
Fundació “Càtedra Enric Soler i Godes”
Universitat Jaume I ESTCE,
despatx TI2020DL 12071 Castelló de la Plana
@:catedrasolerigodes@gmail.com
Tel: 964 72907
www.catedrasolerigodes.org
SISENA. Els projectes per als quals se sol·licita l’ajuda corresponent hauran d’estar emmarcats en alguna de les modalitats següents:
- Investigació educativa
- Innovació en qualsevol aspecte vinculat a la renovació pedagògica
- Elaboració de materials didàctics
La característica comuna dels projectes seleccionats serà l’aportació d’elements que ajuden a la construcció i promoció d’una escola valenciana amb esperit renovador.
SETENA. Juntament amb la sol·licitud per participar en aquesta convocatòria, que inclourà les dades individuals i/o del centre escolar de les persones sol·licitants, caldrà adjuntar una breu descripció del treball a realitzar, que contindrà, si més no: la contextualització del treball, la descripció dels objectius finals i/o parcials del projecte, el pla de treball, els recursos disponibles, les necessitats pressupostàries i la proposta d’avaluació del projecte. A més de presentar els originals impresos en paper, els participants els acompanyaran del seu suport informàtic (disquet, CD, etc.).
VUITENA. Les persones coordinadores de cada projecte es comprometen a lliurar la memòria final de la tasca realitzada, abans del 16 de setembre de l’any 2016, així com els resultats assolits, que variaran en funció de la naturalesa del treball: resultats de la investigació o de la innovació, materials elaborats, etc.
NOVENA. La Comissió de Selecció, integrada pels membres del Consell Acadèmic de la Fundació, comunicarà personalment als interessats els projectes acceptats, abans del 20 de novembre de 2015.
DESENA. Als projectes seleccionats se’ls assignarà una tercera part de la dotació econòmica atorgada en el moment de la comunicació de la selecció. La resta de la ajuda atorgada es farà efectiva en un moment posterior al lliurament de la memòria, ressenyada a la base vuitena. En cas de no realitzar el projecte o no presentar la memòria, el beneficiari tornarà l’ajuda rebuda.
ONZENA. Les despeses generades en la realització del projecte hauran de ser justificades documentalment en el moment de lliurament de la memòria. A més a més, si el projecte està realitzat des de l’àmbit d’un centre docent o de qualsevol entitat, aquesta documentació haurà de reflectir, necessàriament, el vist-i-plau de l’equip directiu o de la junta directiva corresponent.
DOTZENA. El Consell Acadèmic de la Fundació podrà proposar, en un moment posterior, l’edició, la divulgació a través de la pàgina web de la Fundació o la difusió dels resultats dels treballs, si la qualitat i l’interés del contingut així ho aconsella. En aquest sentit, es reserva els drets de la primera edició dels materials seleccionats; atenent, en qualsevol cas, a la normativa vigent sobre aquest aspecte.
TRETZENA. Com a criteris de selecció es tindrà en compte:
- Adequació entre els objectius proposats i les finalitats d’aquesta convocatòria, exposades en la introducció.
- Interès de la proposta.
- Novetat dels àmbits triats.
- Justificació de la necessitat d’ajuda econò- mica segons el que apareix a la base primera.
- Possibilitat d’incidència en els projectes educatius dels centres docents respectius.
- Nombre de participants.
CATORZENA. L’enviament de les sol·licituds comporta l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol qüestió no prevista en elles serà resolta per la Comissió de Selecció.

dimecres, 25 de març del 2015

TROBADES D'ESCOLA VALENCIANA

FESTA PER LA LLENGUA 2015
a l'ermita de la Mare de Déu de Gràcia a Vila-real
Diumenge 29 de març
Els Col·lectius per la Llengua i la Cultura de Castelló organitzen enguany la festa d'estima pel valencià de la Plana Alta i la Plana Baixa a Vila-real, amb el suport i participació de l'ajuntament, col·lectius i centres educatius.

9.00 h Muntatge de paradetes
10.00 h Crida a la festa amb batucada i cercavila a càrrec de Sambalea
10.00 h Obertura de tallers
11.00 h Actuació dels grups de ball de la Congregació de Filles de Maria Immaculada
11.00 - 13.00 h Visites guiades a la Casa de l'Assut i a les instal·lacions hidràuliques
11.00 - 13.00 h Activitats al Centre de Natura El Termet
11.00 - 14.00 h Visites guiades al Museu Etnològic. Al vestíbul, exposició dels treballs finalistes del concurs de dibuixos i logotips de la Festa
11.30 h Batucada i cercavila a càrrec de Sambalea
13.30 h Lectura del manifest i parlaments institucionals
16.00 h Actuació, a càrrec de Xarxa Teatre, amb l'obra El senyor Tornavís
17.00 h Orxata i fartons per a tots els participants i cloenda de la Festa per la Llengua

dilluns, 2 de març del 2015

dimarts, 17 de febrer del 2015

La Càtedra Enric Soler i Godes a 'Un país de llibre'

El dimecres 18 de febrer a les 19 hores, a través de la web www.unpaisdellibre.com, s'estrena la tercera temporada d'un País de Llibre, l'espai televisiu que pretén acostar als espectadors els llibres valencians i en valencià. Aquesta nova temporada presenta moltes novetats i, sobretot, un nou concepte de programa: aprofundir en el món de les rondalles valencianes amb Xavi Castillo com a conductor d'aquesta nova temporada.

Entre les novetats del programa, destaca una secció sobre Enric Soler i Godes, on podrem aprendre sobre la vida i obra d'aquest pedagog i on els xiquets faran uns curtmetratges en "stopmotion" adaptant contes   escrits als facsímils de Sembra l'any 1936. Aquesta secció serà possible gràcies al patrocini i col·laboració de la Fundació Càtedra Enric Soler i Godes.