dijous, 2 d’octubre del 2014

I CONCURS DE MICROAJUDES 'CÀTEDRA ENRIC SOLER I GODES'


Mestres, Professorat, AMPA, col·legues de la comunitat educativa de les comarques de Castelló:

El concurs de microajudes es tracta d’una iniciativa vàlida per a l’any 2014, complementària de la d’Ajudes a Projectes convocada des de fa 15 anys per la Càtedra, i que potser ja coneixeu. La idea és la d’estimular i recolzar aquelles activitats puntuals o específiques en el vostre Centre, que ajuden a la construcció i la promoció d’una escola valenciana amb esperit renovador i crític.  


La seua motivació també vol recollir la necessitat de fer front a les mancances i els entrebancs que pateix l’educació pública al nostre País, representades, entre altres aspectes rellevants, per les dificultats econòmiques i institucionals per a l’organització d’activitats complementàries, per a l’adquisició de materials vinculats a la llengua i a la renovació pedagògica, per a la realització d’eixides i la participació en convocatòries i trobades externes, per a acollir al centre grups o personalitats atractives vinculades per a la programació, per a coordinar-se amb diversos cicles, amb altres centres, etc... Entre les activitats que més pateixen tal estat de coses, figuren, precisament, les que més directament impliquen els alumnes (i particularment, els més desafavorits), i també, per cert, les que tenen relació amb el valencià. 
  

La presentació i la gestió de la convocatòria no vol ser burocràtica, sinó eficaç i activa. En les Bases adjuntes, trobareu la informació concreta de la manera de sol·licitar-les i gestionar-les, dels continguts possibles, de la quantia, etc.


No oblideu que, convocades per una institució com la nostra Fundació Càtedra Enric Soler Godes –en el patronat de la qual participen la Universitat Jaume I, l’Ajuntament de Castelló de la Plana, i la Diputació de Castelló-, les ajudes no són merament un ornament passiu que aprofiteu sense més, sinó contextualitzades com a instruments en la vostra acció pedagògica, en la vitalització de la creativitat i la convivència, i en el compromís i la participació amb la comunitat sencera del Centre.   

CONSULTA LES BASES CONCURS MICROAJUDES 'CÀTEDRA ENRIC SOLER I GODES'